สัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนี

Anmerkung: Die Verwendung von verbotenen Symbolen und Zeichen hier dient zur Information und Aufklärung. สืบเนื่องมาจากข่าวนักท่องเที่ยวจีนถูกจับเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่หน้าตึกรัฐสภาเยอรมัน (ตึก Reichstag) เพราะถ่าย selfie รูปตัวเองโดยยกแขนแสดงท่าทักทายแบบฮิตเลอร์ด้วย จึงขอเรียบเรียงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อพึงระวัง … อ่านต่อ | Read more …