สัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนี

Anmerkung: Die Verwendung von verbotenen Symbolen und Zeichen hier dient zur Information und Aufklärung.

สืบเนื่องมาจากข่าวนักท่องเที่ยวจีนถูกจับเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่หน้าตึกรัฐสภาเยอรมัน (ตึก Reichstag) เพราะถ่าย selfie รูปตัวเองโดยยกแขนแสดงท่าทักทายแบบฮิตเลอร์ด้วย จึงขอเรียบเรียงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อพึงระวัง เป็นข้อมูลให้คนไทยทั้งที่ใช้ชีวิตในเยอรมนี และที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในเยอรมนี ที่ยังไม่ทราบ ได้รับทราบไว้ จะได้ไม่พลั้งเผลอเหมือนนักท่องเที่ยวจีน

ในเยอรมนีห้ามใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายอย่าง การใช้สัญลักษณ์ต้องห้ามเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย สัญลักษณ์และเครื่องหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายที่ถูกใช้ในสมัยนาซีและถูกใช้โดยกลุ่มขวาจัด รวมไปถึงสัญลักษณ์ขององค์กรหรือกลุ่มที่ได้รับประกาศว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทำไมเยอรมนีถึงห้ามใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายเหล่านั้น
เพราะไม่ต้องการให้แนวความคิดอันชั่วร้ายของนาซี แนวความคิดขวาจัด และแนวความคิดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือไม่ต้องการให้สิ่งชั่วร้าย(ในอดีต) ได้เจริญงอกงามเติบโตพ่นพิษสงเหมือนเช่นในอดีต ต้องคอยเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการเผยแพร่ หว่านเมล็ด ตอนกิ่ง ต่อยอด สิ่งชั่วร้ายดังกล่าว เป็นรู้กันดีว่า สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ นั้น มีพลังในการแสดงความคิดได้รวดเร็วและชัดเจนมากกว่าคำอธิบายยาว ๆ

ถ้าใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายเหล่านี้ มีโทษประการใด
ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 86เอ มีโทษจำคุกถึง 3 ปี หรือโทษปรับ

สัญลักษณ์และเครื่องหมายต้องห้ามมีอะไรบ้าง
ไม่ใช่เฉพาะสัญลักษณ์และเครื่องหมายเท่านั้นที่ถูกห้าม ยังมีการแสดงท่าทาง พวกคำพูด คำขวัญ หรือคติพจน์ที่ต้องห้าม

 • คำพูดทักทายและคำลงท้าย:
  • Sieg Heil
  • Heil Hitler (บางครั้งจะใช้ 88 เป็นตัวย่อ ซึ่งแทนอักษรตัวที่ 8 คือ H(Heil) และ H(Hitler) แต่ใช้ตัวเลข 88 ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย)
  • Deutscher Gruß
  • Hitler-Gruß
  • Mit deutschem Gruß
  • Meine Ehre heißt Treue
  • Blut und Ehre
  • Deutschland erwache
  • Ein Volk, ein Reich, ein Führer
  • Rotfront verrecke
 • เพลงแห่งการต่อสู้ เปิดในบ้านได้ยินเองคนเดียวได้ แต่ถ้ายินไปถึงหูบ้านใกล้เรือนเคียง ถือว่าได้ยินในที่สาธารณะ ถือว่าผิดกฎหมาย:
  • Die Fahne hoch (Horst-Wessel-Lied)
  • Es stehet in Deutschland die eiserne Schar, die kämpfet für Freiheit, der Judengefahr …
  • Es zittern die morschen Knochen …
  • Durch Groß-Berlin marschieren wir …
  • … SA marschiert, die Straße frei …
  • Siehst du im Osten das Morgenrot …
  • … Volk ans Gewehr …
  • Sturm, Sturm Sturm (Deutschland erwache!)
  • In München sind viele gefallen
  • Wir sind die Sturmkolonnen

ถึงแม้ว่าการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทาง คำพูด ข้างต้นภายนอกประเทศเยอรมนี จะไม่ผิดกฎหมายเยอรมันก็ตาม แต่เพื่อเป็นการแสดงความเข้าใจในประวัติศาสตร์นาซี ไม่ควรจะสนับสนุนการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทาง คำพูด ดังกล่าวในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ นอกประเทศเยอรมนี

อย่างไรก็ดี การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต้องห้ามเพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่ออธิบายให้สาธารณะชนได้เข้าใจ หรือใช้ในทางศิลปะ เช่น ใช้ในภาพยนตร์ หรือ ละคร ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

หรือการใช้สัญลักษณ์ต้องห้ามที่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับ เช่น รูปสวัสดิกะนาซีถูกทิ้งลงตะกร้า หรือถูกชกให้แตกสลายด้วยกำปั้น หรือมีเครื่องหมายห้าม ไม่ผิดกฎหมายเช่นกัน

ในเมืองไทยเอง ยังขาดความเข้าใจในประวัติศาสตร์นาซีค่อนข้างมาก ยังนิยมนำสัญลักษณ์ของนาซีมาใช้กันอยู่บ้าง เช่น พิมพ์บนเสื้อยืดตามที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว

หากใครมีความรู้ภาษาเยอรมันและต้องการอ่านข้อมูลในภาษาเยอรมันเพิ่มเติมและอย่างละเอียด สามารถคลิกอ่านเอกสาร „Rechtsextremismus: Symbole, Zeichen und verbotene Organisationen“ ของสำนักงาน Bundesamt für Verfassungsschutz (สำนักงานคุ้มครองและพิทักษ์รัฐธรรมนูญ) ได้

Photo credit: planet-wissen.de