ถ้อยคำอำลาตำแหน่งของ ดร. อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 กระทรวงกลาโหมสหพันธ์ได้จัดพิธีกองทหารเกียรติยศครั้งใหญ่โดยกองทัพสหพันธ์ เพื่ออำลาตำแหน่งของ ดร. อังเกลา แมร์เคิล หลังจากที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ปี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์สาธารณะ ในการนี้ ดร. อังเกลา แมร์เคิล ได้ขึ้นกล่าวถ้อยคำอำลา ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีและต่อหน้าประชาชนทางบ้าน ขอถอดเทป นำมาแปลและเรียบเรียงแบ่งปันกัน ดังต่อไปนี้ ท่านประธานาธิบดีที่เคารพ ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่เคารพ … อ่านต่อ | Read more …

มาตรการช่วยเหลือลุฟท์ฮันซ่า – Rettungspaket für Lufthansa

วันนี้เป็นอันว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการกองทุนเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF) กับ Lufthansa ตกลงกันได้ โดยมาตรการช่วยเหลือ Lufthansa (Rettungspaket) มีวงเงินถึง 9 พันล้านยูโร แบ่งเป็น รัฐบาลถือหุ้นเงียบจำนวนถึง 5.7 พันล้านยูโร โดยหุ้นเงียบจำนวนประมาณ 4.7 พันล้านยูโร จะนับเป็นทุนของ Lufthansa สอดคล้องตามประมวลกฎหมายพาณิชย์และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFSR) และหุ้นเงียบนี้ไม่มีกำหนดเวลา … อ่านต่อ | Read more …